Anselmo Martinez

San Ildefonso Pueblo Artist Life Span: (1909 to 1965)

Wife : Martinez, Vigil Lupita

Mother: Maestas, Vitalia

Father: Martinez, Luis

Daughter: Martinez, Nora Francis

Daughter: Martinez, Pauline

Son: Martinez, Adelaido

Son: Martinez, Elias

Son: Martinez, Timothy

Daughter: Martinez, Cornelia